Teksten, gedichten en filmpjes van Thich Nhat Hanh voor jouw inspiratie

Thich Nhat Hanh heeft meer dan 100 boeken geschreven, inclusief gedichten, vertalingen van soetra’s en meditatiehandboeken.

Een aantal van van lezingen en interviews met hem staan op YouTube. Hieronder een selectie van de teksten, gedichten en filmpjes.

Laat je raken door zijn wijsheid en de eenvoud van zijn universele onderricht.

Portret van Thich Nhat Hanh

De Bodhisattva gelofte

Ik neem me voor vreugde te schenken aan één mens in de morgen

en de pijn te helpen verzachten van één mens in de middag.

Ik neem me voor eenvoudig en verstandig te leven,

goed voor mijn lichaam te zorgen

en tevreden te zijn met weinig bezit.

Ik neem me voor alle zorgen en onrust los te laten

zodat ik licht en vrij kan zijn.

Thich Nhat HanhBuigen naar de Boeddha

Wanneer we buigen naar de Boeddha, stellen we ons misschien voor dat de Boeddha op het altaar zit, maar daar zit hij niet; de Boeddha is in ons hart.

De Boeddha is het vermogen om volledig in het hier en nu aanwezig te zijn,

om ontwaakt te zijn, liefhebbend en aanvaardend.

Thich Nhat Hanh


Neem mijn hand

We gaan wandelen.

We gaan alleen maar wandelen.

We gaan van onze wandeling genieten

zonder nadenken over ergens aankomen.

Loop vredig.

Loop gelukkig.

Ons lopen is een vredesloop.

Ons lopen is een gelukswandeling.

We leren dan dat er geen vredesloop is,

vrede ís wandelen;

dat er geen gelukswandeling is,

geluk ís wandelen.

We lopen voor onszelf.

We lopen voor iedereen

altijd hand in hand.

Wandel en raak ieder moment vrede aan.

Wandel en raak ieder moment geluk aan.

Iedere stap een verfrissende bries,

iedere stap een bloeiende bloem onder onze voeten.

Laat je voeten de Aarde kussen.

Print jouw liefde en geluk op Aarde.

Aarde zal veilig zijn

als wij genoeg veiligheid in ons voelen.

Uit: Wandelen in vreugde, Thich Nhat Hanh, pagina 65Noem me bij mijn ware namen

Zeg niet dat ik morgen ga

als zelfs vandaag nog komen moet.

Kijk naar me: elke seconde verschijn ik hier

om een knop aan een lentetak te zijn,

een vogel met nog tere vleugels

die in mijn nieuwe nest leert zingen,

om een rups te zijn in het hart van een bloem,

een juweel omgeven door gesteente.

Altijd nog kom ik om te lachen en te huilen,

te vrezen en te hopen.

Het ritme van mijn hart is het komen en gaan

van al wat leeft.

Ik ben de eendagsvlieg die van gedaante wisselt

op het water van de rivier.

En ik ben de vogel die een duikvlucht maakt

om de vlieg te verorberen.

Ik ben de kikker die vrolijk zwemt

in het heldere water van een vijver.

En ik ben de ringslang die stilletjes

zich voedt met de kikker.

Ik ben het kind in Afrika, vel over been,

mijn benen als dunne bamboe.

En ik ben de wapenkoopman,

die dodelijk wapentuig in Afrika verkoopt.

Ik ben het meisje van twaalf,

een bootvluchteling die zich in zee stort

na te zijn verkracht door een piraat.

En ik ben de piraat,

met een hart dat niet zien kan

niet liefhebben kan.

Ik ben lid van het politbureau

met macht in mijn handen.

En ik ben de man die zijn bloedschuld

aan zijn volk moet betalen

dat langzaam sterft in een werkkamp.

Mijn vreugde is als de lente, zo warm

dat de bloemen overal op aarde ontluiken.

Mijn pijn is als een rivier van tranen,

zo onmetelijk dat zij alle oceanen vult.

Noem me daarom bij mijn ware namen, alsjeblieft,

zodat ik al mijn huilen en lachen tezamen hoor,

zodat mijn vreugde en pijn één zijn.

Noem me bij mijn ware namen, alsjeblieft,

zodat ik kan ontwaken

en de deur van mijn hart open kan staan,

de deur van mededogen.

Thich Nhat Hanh